Page 1 of 1

delovanje "MODE S" in TIS v slovenskem zračnem prostoru

Posted: 01 Aug 2018, 09:02
by ab