Prileti in odleti na/z letališča izhodno-vhodne točke:

Prileti na ali odleti z letališča Ajdovščina so preko naslednjih vhodno - izhodnih točk.

Ime točke

Oznaka

Koordinate

Smer

Razdalja od letališča

Col

E1

45°52`53`` N

14°00`04`` E

E

9 km

Točka javljanja je naselje Col. V prihodu s te točke je lahko vključevanje v šolski krog za stezo 26 s tretjega zavoja ali v dolgem finalu (levi ŠK). Za stezo 08 s pozicije z vetrom ali tretjega zavoja (desni ŠK).


Ime točke

Oznaka

Koordinate

Smer

Razdalja od letališča

Vipava

E2

45°50`45`` N

13°57`54`` E

E

7 km

Točka javljanja je naselje Vipava. V prihodu s te točke je lahko vključevanje v šolski krog za stezo 26 s tretjega zavoja (levi ŠK). Za stezo 08 s pozicije z vetrom ali tretjega zavoja (desni ŠK).


Ime točke

Oznaka

Koordinate

Smer

Razdalja od letališča

Štanjel

S1

45°49`28`` N

13°50`53`` E

S

10 km

Točka javljanja je železniška postaja . V prihodu s te točke je lahko vključevanje v šolski krog za stezo 26 s pozicije z vetrom (levi ŠK). Za stezo 08 s pozicije z vetrom ali tretjega zavoja (desni ŠK).


Ime točke

Oznaka

Koordinate

Smer

Razdalja od letališča

Selo

W1

45°53`24`` N

13°47`18`` E

W

10 km

Točka javljanja je naselje Selo . V prihodu s te točke je lahko vključevanje v šolski krog za stezo 26 z drugega zavoja (levi ŠK). Za stezo 08 s tretjega zavoja ali direktno v dolgem finalu (desni ŠK).


Letala v priletu in odletu, so dolžna izvajati slepo javljanje (blind transmission) svoje pozicije in namen na letališki frekvenci, tudi ko na letališču ni aktivnosti.

 Ljaj

LJAJ (google maps)

 

Šolski krog za motorna letala:

Šolski krog je pri letenju v smeri 260° levi, pri letenju v 080° desni (vedno južno od VPS); Višina šolskega kroga je 1000 ft (300 m ) AGL. V šolskem krogu je obvezno javljanje »pozicije z vetrom«

 

Šolski krog za jadralna letala:

 

V šolski krog se vstopi iz jadralne cone, ki je oddaljena 400 m severno od VPS. Minimalna višina vstopa v šolski krog jadralnih letal je 150 m AGL. Šolski krog za jadralna letala je ne glede na smer pristajanja (08,26) vedno severno od VPS.

Jadralna letala so dolžna javljati odhod v šolski krog na letališki frekvenci .

 

Oblika in značilnosti cone letališča

Cona letališča Ajdovščina zajema prostor v polmeru 5 km od referenčne točke letališča.

Točke javljanja so navedene v poglavju »Prileti in odleti na/z letališča Ajdovščina

Letališče Ajdovščina se nahaja pod zračno potjo A21 in je od VOR RON 114,20 oddaljeno 10 Nm ,od VOR ILB 114,80 pa je oddaljeno 20 Nm.

Letenje v coni letališča Ajdovščina se izvaja v skladu s klasifikacijo zračnega prostora v Sloveniji (glej AIP – Zbornik zrakoplovnih informacij in letalsko navigacijsko karto VFR)

 

Razdvajanje letal v coni letališča Ajdovščina

Razdvajanje zrakoplovov se izvaja po pravilih letenja in je zanj odgovoren vsak pilot sam.

Navodila po radijski zvezi (123,500 MHz) služijo le kot informacija. Letenje in razdvajanje zrakoplovov se vrši v skladu s pravil, ter z medsebojno koordinacijo oz. slepim oddajanjem sporočil preko radijske zveze.


Posebna ponudba

  • Ponudba

    Tu je lahko vaša ponudba