Povzetek poslovnega cenika

Postavka/artikel Cena z DDV (nečlani)  Enota Opomba
parkiranje/hangar/letališče  
hangariranje jadralnega letala - razpetine do 17 m 9,00 € dan
hangariranje jadralnega letala - več kot 17 m 10,00 € dan  
hangariranje jadralnega letala - razpetine do 17 m 189,00 € začeti mesec  
hangariranje jadralnega letala - razpetine več kot 17 m 210,00 € začeti mesec  
hangarniranje motornega letala do 2500kg 9,00 € dan  
hangarniranje motornega letala do 2500kg 189,00 € začeti mesec  
hangariranje razstavljenega letala (zložena krila) 3,00 € dan  
hangariranje razstavljenega letala (zložena krila) 81,00 € mesec  
hangariranje letala - obešeno pod strop 9,00 € dan
hangariranje letala - obešeno pod strop 189,00 € začeti mesec  
parkiranje letala zunaj - pred hangar (trava) 4,00 € dan  
parkiranje prikolice (zunaj za hangar) 0,50 € dan
parkiranje prikolice (zunaj za hangar) 13,50 € začeti mesec
parkiranje prikolice zunaj - pred hangar (trava) 1,00 € dan
parkiranje prikolice zunaj - pred hangar (trava) 27,00 € začeti mesec
rezervacija prostora v hangarju 4,50 € dan velja za primer, ko stranka napove povratek letala in "zamrzne najemnino", vendar ne več kot 30 dni
rezervacija prostora v hangarju 135,00 € mesec velja za primer, ko stranka napove povratek letala in "zamrzne najemnino", vendar ne več kot 5 mesecev

      

                                                              

UPORABA LETALIŠKE STEZE Cena z DDV (nečlani)     
pristanek/ landing Jadralna letala 6,50 € pristanek  
pristanek/landing Motornega letala 7,50 € pristanek  
pristanek/landing – Motorna letala - mesečni pavšal 202,50 € začeti mesec Velja za oceno 30 pristankov in največ 2 pilota na letalo. V povezavi z najemom drugih storitev in več-mesečne pogodbe
pristanek/landing - Motorna letala- mesečni pavšal (november - februar) 112,50 € začeti mesec Velja za oceno 30 pristankov in največ 2 pilota na letalo. V povezavi z najemom drugih storitev in več-mesečne pogodbe

 

 

Ostalo Cena z DDV
Enota Opomba
POdajanje Soglasij
 200 €
 soglasje,dokument  uradna soglasja ATO, Društva, upravitelja letališča, ipd
     

 

 


Posebna ponudba